Prosimy o zapoznanie się z poniższym formularzem, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie a następnie dopiero umieszczenie w paczce zwrotnej. 

Adres do zwrotu:

PPHU Mowitos-Bis Elżbieta Wieczorek
ul. Skwierzyńska 18
61-615 Poznań

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

zakupionego na odległość za pośrednictwem

sklepu internetowego www.mowitos.info

DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZWROTU:

Imię i nazwisko:

...........................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................

Telefon kontaktowy:

...........................................................................................................................

Adres e-mail:

...........................................................................................................................

Numer rachunku bankowego: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DANE ZWRACANEGO TOWARU:

Nazwa produktu: ...........................................................................................................................

Model:

...........................................................................................................................

Numer seryjny:

...........................................................................................................................

Data sprzedaży:

...........................................................................................................................

Nr rachunku, faktury:

...........................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 24 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 1 poz. 827 z poź. zm.) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem akcesoriów i dokumentów m.in. karta gwarancyjna, dowód zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

UWAGA!!! Dowód zakupu (paragon) należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, która odstępuje od umowy zawartej na odległość.

W przypadku Faktury VAT po otrzymaniu przesyłki i uznaniu „zwrotu”, klient otrzyma Korektę Faktury VAT,której kopię po podpisaniu należy do nas odesłać.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep , paczka ekonomiczna), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 3 dni roboczych na wskazane konto od daty otrzymania zwrotu oraz kopii Faktury Korygującej.

Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Odsyłany towar musi być tak zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu w transporcie zwrotnym.

.......................................... ..........................................

DATA PODPIS KLIENTA