Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PPHU Mowitos-bis ul. Skwierzyńska 18, 61-615 Poznań ). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Przed złożeniem zamówienia należy rozważyć ewentualne uszkodzenia podczas transportu przy dostawie przez przewoźnika.

Można wybrać opcje droższą z ubezpieczeniem paczki lub ekonomiczną bez ubezpieczenia .

Przy wyborze przesyłki ekonomicznej w przypadku uszkodzeń nie ponosimy odpowiedzialności . Paczki są zawsze dokładnie i ze starannością pakowane, bardzo dokładnie zabezpieczane przed uszkodzeniami .

Warunki zakupu

1. Do ceny doliczany jest jedynie koszt wysyłki. Korzystamy z usług kurier pocztex standard lub ostrożnie oraz paczkomaty inpost. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi towaru i miejsca przeznaczenia.

2. Wszystkie wyroby porcelanowe oraz inne towary wrażliwe na uszkodzenia owijane są folią bąbelkową oraz inną służącą do zabezpieczenia towaru. Następnie pakowane w karton posiadający odpowiednie, amortyzujące towar zabezpieczenia np styropian, folia piankowa itp. Taki sposób pakowania w pełni gwarantuje bezpieczeństwo wysyłki.  Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg. np. jeżeli zamówienie będzie ważyć 31 kg. to zostanie ono podzielone na 2 paczki. Przesyłkę wyślemy na adres podany w formularzu twoich danych osobowych.

3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w naszym sklepie zawierają VAT. Wystawiamy paragon lub faktury VAT na życzenie klienta.

4. Zamówienie realizowane jest natychmiast a w przypadku płatności przelewem po otrzymaniu wpłaty na konto.

5. Akceptujemy następujące formy płatności: Przedpłata na konto bankowe, zamówienia za zaliczeniem pocztowym ( płatne przy odbiorze ), płatność mobilna oraz płatność przy odbiorze osobistym.

6. Zamawiając porcelanę klient sam decyduje czy wybiera opcje ostrożnie, dzięki której ma pewność dostarczenia w całości (bez uszkodzeń towaru) lub standard.

7. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 poz 827 o Prawach Konsumenckich - zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. Do paczki zwrotnej konieczne jest dołączenie paragonu oraz nr konta bankowego, do przelewu należnej kwoty zwrotu. INFORMUJEMY -

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Regulamin

1. Sklep mowitos.info jest prowadzony przez firmę :
P.P.H.U. Mowitos-Bis Elżbieta Wieczorek

ul. Skwierzyńska 18

61-615 Poznań

Nip.781-101-40-05 Regon 630417933
Konto Bankowe :
Alior Bank 42 2490 0005 0000 4500 8358 6171
dalej nazywaną sprzedającym

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem wysyłki.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

9. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. Nr. 144, poz.  1204).  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte  w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej sprzedającego.

12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.mowitos.info). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

Regulamin Karty Upominkowej Mowitos-Bis

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Upominkowej.

I. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

• Karta Upominkowa- papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w sklepie Mowiotos-Bis w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

• Wydawca- Mowitos-Bis ul. Skwierzyńska 18, 61-615 Poznań posiadająca NIP: 7811014005, Regon 630417933

• Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej.

• Sklep Mowiots-Bis - salon sprzedaży Wydawcy.

• Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie Mowiotos-Bis

• Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty Upominkowej, polegająca na wymianie całości kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej na Towary oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do wykorzystania kwoty dostępnej na Karcie Upominkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów.

II. Nabycie i wydanie Karty Upominkowej

1. Karta Upominkowa może zostać nabyta w Skelpie Mowiotos-Bis.

2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Upominkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 50 zł i nie większą niż 5000 zł.

3. Karta Upominkowa wydawana jest Użytkownikowi w formie papierowego bonu towarowego. Użytkownik nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty Upominkowej na bonie papierowym, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.

4. Zapłata za Kartę Upominkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę.

5. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty Upominkowej nie podlegają oprocentowaniu.

6. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta Upominkowa zakupiona w Sklepie Mowitos-Bis nie podlega zwrotom.

7. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Upominkowej.

III. Użytkowanie Karty Upominkowej

1. Użytkownik może korzystać z Karty Upominkowej natychmiast, od momentu jej zakupu, tj. zakupu Karty Upominkowej.

2. Termin ważności Karty Upominkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy.

3. Przy realizacji Karty Upominkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Upominkowej przepada po upływie terminu ważności Karty Upominkowej.

4. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie Upominkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Upominkową w przypadku braku środków na Karcie Upominkowej, upływu terminu ważności Karty Upominkowej, czy też przejściowych technicznych trudności realizacji płatności Kartą Upominkową.

6. Karta Upominkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

7. Karta Upominkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Upominkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Upominkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone bądź, których bon papierowy, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony ( np. rozerwany, podarty bon lub zamazany, pokreślony nr seryjny bonu itp.) lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia bonu papierowego, o których mowa powyżej Karta Upominkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Upominkowej

1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty Upominkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty Upominkowej o wartości zwrotu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w Sklepie Mowitos-Bis oraz na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mowitos.info

2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego www.mowitos.info. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym.