regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PPHU Mowitos-bis ul.Dąbrowskiego 45 60-842 Poznań ). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Przed złożeniem zamówienia należy rozważyć ewentualne uszkodzenia podczas transportu przy dostawie przez pocztę polską .

Można wybrać opcje droższą z ubezpieczeniem paczki lub ekonomiczną bez ubezpieczenia .

Przy wyborze przesyłki ekonomicznej w przypadku uszkodzeń nie ponosimy odpowiedzialności . Paczki są zawsze dokładnie i ze starannością pakowane, bardzo dokładnie zabezpieczane przed uszkodzeniami .

Przy podliczeniu kosza opłata za przesyłkę w danej chwili doliczana jest standardowo 20,- lub 26,- , opłata przy każdym zamówieniu rozliczana jest oddzielnie , w zależności od wagi towaru. Informujemy każdego klienta o koszcie przesyłki przed jej wysłaniem, decyzję o opcji wysyłki zawsze podejmuje klient

 

Warunki zakupu

 1. Do ceny doliczany jest jedynie koszt wysyłki. Korzystamy z usług Poczty Polskiej oraz kuriera UPS. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi towaru i miejsca przeznaczenia.
 2. Wszystkie wyroby ceramiczne owijane są folią bąbelkową a następnie pakowane w kartony zabezpieczone styropianem. Taki sposób pakowania w pełni gwarantuje bezpieczeństwo wysyłki. Maksymalna waga jednej paczki to 30 kg, np.jeżeli zamówienie będzie ważyć 31 kg to zostanie ono podzielone na dwie paczki . Przesyłkę wyślemy na adres podany w formularzu Twoich danych osobowych.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w naszym sklepie zawierają VAT. Wystawiamy faktury VAT, należy poinformować nas o tym fakcie uzupełniając pole komentarz w formularzu zamówienia
 4. Zamówienia realizowane jest natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 5. Akceptujemy następujące formy płatności:  Przedpłata na konto bankowe (numer konta i kwota do zapłaty zostanie wysłana e-mail'em do Państwa), zamówienia za zaliczeniem pocztowym ( płatne przy odbiorze )
 6. Zamawiając porcelanę koszt przesyłki wzrasta o dodatkową opłatę, ponieważ zawsze wysyłana jest na warunkach specjalnych, w celu uniknięcia uszkodzeń.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przy paczkach wysyłanych na warunkach specjalnych należy natychmiast zgłosić reklamację w Urzędzie Pocztowym, w celu uzyskania odszkodowania.
 7. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 poz 827 o Prawach Konsumenckich - zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki. Do paczki zwrotnej konieczne jest dołączenie paragonu oraz nr konta bankowego, do przelewu należnej kwoty zwrotu. INFORMUJEMY - Nie zwracamy za koszty przesyłki. Koszty przesyłek obciążają klienta Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Regulamin

 1. Sklep mowitos.info jest prowadzony przez firmę :
  P.P.H.U. Mowitos-Bis Elżbieta Wieczorek
  ul.Dąbrowskiego 45 60-842 Poznań
  Nip.781-101-40-05 Regon 630417933

  Konto Bankowe :
  Alior Bank 42 2490 0005 0000 4500 8358 6171
  dalej nazywaną sprzedającym
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Paczka zostaje spakowana i wysyłamy e-maila z trzema opcjami wysyłki paczki do wyboru , najbardziej dogodnej dla klienta . Po otrzymaniu odpowiedzi i potwierdzeniu zamówienia paczkę wysyłamy w tym samym dniu.
 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.mowitos.info). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.